Nghị định 86/2014/nđ-cp quy định lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát

Nghị định 86/2014/nđ-cp quy định lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (Hộp đen GPS, định vị GPS, thiết bị định vị), Nghị định 86/2014/nđ-cp quy định lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (Hộp đen GPS, định vị GPS, thiết bị định vị)