Image: 
Title: 
Hệ thống Điều phối

Hệ thống Điều phối

Lái xe và người điều phối

Trao đổi thông tin hai chiều

- Nhận được order thông qua app ngay khi được phân công
- Tương tác trực tiếp với người điều phối qua APP
- Giảm thiểu quản lý giấy tờ
- Chụp ảnh chứng từ hoàn tất giao/nhận hàng và cập nhật tức thời cho các bên liên quan

4 Bước Điều phối dễ dàng

BƯỚC 1

Lên lệch điều phối

BƯỚC 2

Tài xế nhận lệnh qua mobile app

BƯỚC 3

Tài xế cập nhật trạng thái – Điều phối viên giám sát giao hàng

BƯỚC 4

Báo cáo và phân tích dữ liệu

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI XE