Image: 
Title: 
Moóc đang ở đâu?

Moóc đang ở đâu?

Bộ sản phẩm E-tag được gắn vào Đầu kéo và đuôi Moóc để tra cứu chính xác vị trí.

Thông qua Hệ thống quản lý xe Rơ-moóc, dễ dàng tra cứu lịch sử hành trình của Đầu kéo và Moóc, gia tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro như quản lý moóc bằng phương pháp truyền thống.

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ RƠ-MOÓC