ĐỊNH VỊ RƠ-MOÓC

Hệ thống Quản lý xe Đầu kéo/ trailer Rơ-moóc thay thế cách quản lý thủ công truyền thống (ghi nhớ, chép tay), có thể theo dõi thực tế thời gian, vị trí và địa điểm của xe đầu kéo và trailer Rơ-moóc.
ĐỊNH VỊ RƠ-MOÓC

Thích hợp cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Đầu kéo và nhiều trailer Rơ-moóc chỉ cần được trang bị thêm bộ Định vị Rơ-moóc để truyền phát.

Tích hợp vào Hệ thống Quản lý đội xe.

LẮP ĐẶT & BẢO HÀNH

Tích hợp với thiết bị định vị GPS

Bảo hành 01 năm