TỪ 1/10/2021, KHI ĐI ĐĂNG KIỂM CẦN PHẢI TRANG BỊ CAMERA THEO NGHỊ ĐỊNH 10

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 có làm rõ nội dung liên quan đến việc các phương tiện kinh doanh vận tải khi đăng kiểm cần phải trang bị hệ thống camera giám sát trong xe (các phương tiện bắt buộc phải lắp đặt theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP)
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 có làm rõ nội dung liên quan đến việc các phương tiện kinh doanh vận tải khi đăng kiểm cần phải trang bị hệ thống camera giám sát trong xe (các phương tiện bắt buộc phải lắp đặt theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP)
Từ tháng 10/2021, xe kinh doanh vận tải (chịu ảnh hưởng của Nghị định 10/2020) bắt buộc phải trang bị camera giám sát ô tô khi đi đăng kiểm
Chi tiết được quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT như sau: “Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera.”
Nội dung về việc trang bị camera giám sát trên xe đã được quy định trước đây tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP áp dụng đối với các loại xe container, đầu kéo và xe khách từ 9 chỗ trở lên với lộ trình hoàn thiện trước ngày 1/7/2021.
Kết hợp với nội dung của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, việc trang bị camera nghị định 10 là bắt buộc đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của nghị định khi muốn tham gia đăng kiểm xe.

Cũng từ 1/10, xe ô tô kinh doanh vận tải đạt chất lượng kiểm định được dán Tem kiểm định có nền màu vàng, còn xe không kinh doanh vận tải có nền màu xanh nhằm phân biệt hai loại xe trên, theo yêu cầu của Nghị định số 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Liên hệ tư vấn camera giám sát trên xe theo NĐ 10: 1800-6329 (miễn cước)