Lắp thiết bị GSHT là quy định bắt buộc của Pháp luật. Nghị định 86 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định đến ngày 1/7/2016 theo lộ trình tất cả xe tải từ 7 đến 10 tấn phải gắn phù hiệu trên xe và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Nếu không lắp thiết bị GSHT theo quy định sẽ bị xử phạt ra sao?
Theo ghi nhận tại các trạm đăng kiểm, sở giao thông vận tải trên toàn quốc, lượng xe lắp thiết bị giám sát hành trình chỉ để chống đối còn tương đối lớn
Nghị định 86/2014/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012.
Các loại xe ô tô kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Xe nào không lắp thiết bị giám sát theo quy định sẽ bị phạt đến 02 triệu đồng.