Hệ thống quản lý xe vận chuyển bê tông

  • Xe bồn có xả bê tông đúng trạm, đúng thời gian quy định hay không?
  • Thời gian các xe chờ nạp/xả bê tông, ra/vào trạm có hợp lý chưa?
  • Cảm biến xả bê tông được cấp bằng sáng chế: Kiểm soát thời điểm, vị trí, thời gian xả bê tông, chống trộm bê tông
  • Giám sát vị trí, thời gian xe bồn ra/vào trạm lấy bê tông, thời gian di chuyển đến công trường và quay về trạm
  • Cảnh báo xe chạy ngoài công trường quy định