Hệ thống quản lý xe máy

  • Nhân viên đi giao hàng có đúng tuyến đường, lộ trình đi có thực sự hiệu quả?
  • Nhân viên kinh doanh có thực sự đi gặp khách hàng? Gặp khách hàng có hiệu quả không?
  • Cuối tháng tính phí xăng dầu tốn quá nhiều thời gian
  • Lập kế hoạch bán hàng, giao hàng hiệu quả
  • Định vị vị trí nhân viên kinh doanh dễ dàng
  • Biết nhân viên kinh doanh gặp ai, dừng bao lâu
  • Tính phí xăng dầu theo số km