Hệ thống quản lý xe hàng đông lạnh

  • Liệu hàng hóa có được giữ lạnh đúng nhiệt độ quy định tránh hư hỏng không?
  • Cửa thùng lạnh có được đúng để giữ nhiệt độ hay chưa?
  • Xe giao hàng có chạy vòng hay không?
  • Xe có ra vào trạm thu phí không?
  • Báo cáo nhiệt độ thùng lạnh kịp thời chuẩn xác và gửi cảnh báo bất thường qua web, app
  • Báo cáo đóng/mở cửa
  • Cảnh báo ra/vào vùng giới hạn của xe
  • Cảnh báo trạm thu phí