Hệ thống quản lý xe dịch vụ môi trường

  • Xe thu gom rác có chạy đúng tuyến quy định, dừng đúng trạm không?
  • Nạp/xả rác có đúng nơi quy định?
  • Tài xế có chạy quá tốc độ, làm việc quá thời gian quy định không?
  • Tự tạo tuyến đường, vùng kiểm soát, điểm kiểm soát cho từng loại xe riêng biệt
  • Kiểm tra, giám sát xe đi đúng tuyến, đỗ đúng trạm hay không
  • Giám sát việc nạp, xả rác
  • Quản lý lái xe tối ưu