Hệ thống quản lý xe buýt, xe khách

 • Đi xe buýt, xe khách thường xảy ra tình trạng móc túi, quấy nhiễu
 • Tài xế có vì chậm tài mà phóng nhanh
 • Xe có chạy sai lộ trình không?
 • Tài xế có dừng bỏ điểm đón khách không?
 • Khi tai nạn xảy ra tránh nhiệm thuộc về ai?
 • Chủ xe đã tuân thủ quy định pháp luật hay chưa?
 • Giám sát trực tuyến bằng hình ảnh
 • Cảnh báo quá tốc độ
 • Kiểm soát được lộ trình của xe
 • Xem lại lịch sử hành trình dừng đỗ
 • Hình ảnh được lưu trên hệ thống
 • Phù hợp yêu cầu các Sở GTVT