Hệ thống quản lý tàu bè đường thủy nội địa

  • Tàu, thuyền du lịch đang đi đến đâu?
  • Thuyền có chạy sai tuyến quy định?
  • Giám sát, điều hành tàu, bè trên bản đồ kỹ thuật số
  • Tự tạo tuyến đường, vùng kiểm soát, điểm kiểm soát cho từng loại tàu riêng biệt
  • Báo cáo hành trình chi tiết và chính xác